Forside

VELKOMMEN TIL

KREDS 42

HEDENSTED


HUSK Corona reglerDJI_0388
2020 130
DJI_0381
DJI_0383
DJI_0385
2020 041
15-9-2019 043
DJI_0378
IMG_2868
IMG_2830
DJI_0379
2020 043
DJI_0390
12-5-2019 574
DJI_0380
PA141849

                                                                                                                     Hedensted, den 07-12-2021

Der indkaldes til generalforsamling i kreds 42, Hedensted 


        Tirsdag den 18-01-2022 kl. 19.00 i klubhuset.     


Dagsorden:


A. Valg af dirigent 


B.Valg af 2 stemmetæller


C. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse


D. Brugshunderådes kontaktperson orientering


E. Kredskasseren fremlægger det revideret regnskab til godkendelse

      meddelse af ansvarsfrihed


F. Indkommende forslag   


G. Valg af:

     Næstformand (Kaj Werner Thomsen)  Modtager genvalg

     Kasseren ( Janni Uth ) Modtager genvalg

     Bestyrelsesmedlem (Søren Nygård) Modtager genvalg

     Bestyrelsessupplanter

     Revisor

     Revisorsupplant

     Kredsrepræsentanter

     Supplanter for kredsrepæsentanter


H. Evt.


Forslag som ønskes behandlet på kredsgeneralforsamlingen, skal indsendes skriftligt til kredsformanden senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.


Husk:


- Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev.

- Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders 

  medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen og med betalt forfaldent kontigent.

- Ungdomsmedlemmer har ikke stemmeret.

- Dokumentation for betat træningsgebyr alene giver ikke stemmeret.


          Med venlig hilsen

          Kreds 42, Hedensted


         Bjarne Kristensen

         Nysebberupvej 45

         8723 Løsning